Åren 1892-1894 upplät arrendator Anders Fors byggnaden till lokal för en statsunderstödd folkskola på Tottesund. Det var den första skolan i Maxmo. 

Skolan upphörde med sin verksamhet, eftersom målsmännen i Tottesund vägrde att sätta sina barn i skola. Varför? Ifall du kommer på en guidad rundtur får du svar på frågan.