Föreläsning och middag 26.10.2022

"Samer och lappar i det forntida Österbotten"
Skriv siffran 7 med bokstäver: