Utställningen visar Finlands väg från att ha varit den östra rikshalvan av Sverige till att bli storfurstendömet Ryssland.

I början under Alexander I var det en relativt bra tid av utveckling. Finland fick behålla sin förvaltning som grundade sig på Sveriges lag av 1734. Så småningom tog förryskningen vid och under Nikolai II skulle Finland inlämmas som en del av Ryssland. Först började man bekämpa förryskningen genom passivt motstånd men insåg att det krävdes aktivt motstånd. Värvning av unga män inleddes, som smugglades ut bl.a. via Maxmo för att få jägarutbildning i Tyskland.

Utställningen visar också vapenfartyget Equitys väg från Tyskland till Maxmo.

Vapnen möjliggjorde det för skyddskårerna att avväpna den ryska vaktstyrkan.

Kriget som började som ett frihetskrig förvandlades till ett brödrakrig pga. att de röda hade tagit makten i södra Finland. Den vita sidan vann kriget och Finland blev fritt.